Begeleiden van reorganisaties

 

Verbeteringsprocessen of een afnemend werkaanbod kunnen vermindering van het personeelsbestand noodzakelijk maken. Het sluiten of verplaatsen van bedrijfsonderdelen brengt vaak reductie van personeel met zich mee. Van Beek HRM advies heeft ruime ervaring in het uitvoeren van personele reorganisaties en kan u in het gehele traject als volgt ondersteuning bieden:

Alleen daar waar nodig biedt Van Beek HRM advies ondersteuning. Om de kosten beheersbaar te houden wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw eigen medewerkers HR werkzaamheden te laten verrichten.