HRM advies

Vooral kleinere organisaties hebben vaak niet de beschikking over een eigen HR adviseur; de expertise voor het formuleren van beleid ontbreekt. Bij grotere organisaties ontbreekt het soms aan tijd om zaken goed uit te kunnen werken.

Van Beek HRM advies biedt ondersteuning bij het ontwikkelen, implementeren en toepassen van beleid. Hierbij kunt u denken aan de volgende onderwerpen:

De dienstverlening beslaat het gehele proces van in-, door- en uitstroom van personeel. Indien van toepassing, wordt eveneens zorg gedragen voor het instemmingsverzoek aan en de afstemming met de Ondernemingsraad.