Begeleiden van fusies en overnames

Fusies en overnames brengen extra werkzaamheden met zich mee op gebied van personeel. Er moet antwoord worden gegeven op diverse vraagstukken voorafgaand, gedurende en na afronding van de fusie/overname. Van Beek HRM advies heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van fusies en overnames en kan u in het gehele traject als volgt ondersteuning bieden:

De ondersteuning vindt plaats in nauw overleg en samenwerking met de opdrachtgever en met managers die sleutelposities bekleden in de organisatie.

De expertise die u nodig heeft, huurt u in. Voor het overige werk laat u uw eigen medewerkers de HR werkzaamheden verrichten.